Arbejdsplads-brugsanvisninger (APB)

Hovedparten af de kemiske produkter, der anvendes, er omfattet af det, man kalder farlighedsbegrebet. På disse produkter skal der udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger - ikke at forveksle med leverandørbrugsanvisningen.

Leverandørens brugsanvisning bruges dog som grundlag for at udarbejde arbejdspladsbrugsanvisningerne. De kan udarbejdes på forskellige måder. Ofte gør man det, at man udarbejder et tillæg til leverandørens brugsanvisning.

Formålet med arbejdspladsbrugsanvisninger

Formålet med arbejdspladsbrugsanvisningerne er, at medarbejderne skal vide, hvordan de undgår at blive udsat for farlige kemiske stoffer som eksempelvis kræftfremkaldende og allergifremkaldende stoffer.

Vi gennemgår og vurderer jeres kemiske produkter

Hos Avidenz tilbyder vi at gennmgå og vurdere, de kemiske produkter, I anvender. Og på baggrund af den måde, virksomheden anvender de pågældende kemiske produkter på, rådgiver vi om, hvordan I mest hensigtsmæssigt udformer arbejdspladsbrugsanvisningerne. Vi kommer med konkrete forslag til arbejdspladsbrugsanvisninger, eller vi udarbejder dem i samarbejde med jer alt efter, hvad I ønsker.

Arbejde med farlige kemiske produkter kræver arbejdspladsbrugsanvisninger