Trivselsundersoegelse.jpeg

Har I det godt?

15. 05. 2019

I den nylige politiske aftale om at styrke arbejdsmiljøindsatsen er det psykiske arbejdsmiljø et centralt fokusområde.

Vil I skabe de bedste forudsætninger for god trivsel i jeres virksomhed, så har vi flere tilbud til jer.

Tag temperaturen på det psykiske arbejdsmiljø

Med en kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø får I et godt grundlag for en målrettet indsats til at styrke arbejdsforhold og trivsel.


En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø omfatter bl.a. en undersøgelse af:

• Krav i arbejdet
• Arbejdets organisering og indhold
• Ledelse og samarbejde
• Helbred og velbefindende
• Krænkende adfærd

Vi sikrer et sammenhængende forløb, som bl.a. indeholder:
• Information før gennemførelse af undersøgelsen
• Indsamling af data
• Bearbejdning og formidling af resultater med anbefalinger for videre tiltag
• Eventuel bistand i indsatsfasen efter behov


Forebyg stress

Stressforebyggelse er også en vigtig del af det psykiske arbejdsmiljø og et område, der heldigvis allerede er en del fokus på blandt mange virksomheder, men som der også ifølge den nye aftale skal endnu mere fokus på i fremtiden.

Ordet stress kender vi alle, og de fleste af os kender også én, der er ramt at stress - måske endda en selv...

Hvorfor går det galt?
Hvad kan give stress i vores dagligdag?
Hvorfor formår vi ikke at stoppe i tide?

Faktorerne kan være mange, men der findes værktøjer til selv at forebygge at blive ramt. Og forebyggelse er det vigtigste for at undgå stress og sygefravær.

Vi tilbyder at afholde dialogmøder (både individuelle eller for flere personer) eller workshops, hvor I får viden og forebyggende værktøjer, som giver alle i virksomheden udbytte, både hvad angår de menneskelige omkostninger men også de økonomiske omkostninger.

 

Læs mere om psykisk arbejdsmiljø, og hvad vi tlbyder her.


Du kan også kontakte os på telefon 66 17 34 55 eller mail info@avidenz.dk og høre nærmere.