Arbejdsmiljøledelse

Sundhed og sikkerhed på danske virksomheder har i mange år været et område med stor bevågenhed. Et godt arbejdsmiljø kan være med til at fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Det er derfor vigtigt hele tiden at være på forkant med krav fra blandt andet Arbejdstilsynet og andre myndigheder.

Som et led i at vise at man har godt styr på sit arbejdsmiljø, har virksomhederne behov for at kunne overvåge, styre og dokumentere arbejdsmiljøarbejdet. Til det er et arbejdsmiljøledelsessystem et godt og effektivt værktøj. OHSAS 18001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. Denne ertsattes af en ny standard, ISO 45001, som forventes at blive udgivet den 12. marts 2018 i en engelsk version. Ikke længe efter udkommer den også på dansk.

Med en certificering synliggør I, at I har fokus på sundhed og sikkerhed på jeres virksomhed. Det kan i høj grad være med til at styrke jeres omdømme og virksomhedens brand. OHSAS 18001 (ISO 45001) kan implementeres af alle typer virksomheder, uanset størrelse og branche.

Opbygning og implementering af OHSAS 18001 (ISO 45001)

Avidenz tilbyder at hjælpe jeres virksomhed med at blive klar til en certificering ved at hjælpe med opbygning og implementering af et arbejdsmiljøledelsessystem, der opfylder kravene i standarden. Vi tilbyder også at gennemføre interne audits, enten alene eller i forbindelse med processen i opbygningen.

Endvidere tilbyder vi at foretage en indledende arbejdsmiljøgennemgang

Det giver en certificering

En certificering i OHSAS 18001 (ISO 45001) giver virksomheden mange fordele, blandt andet synlige forbedringer i jeres arbejdsmiljøindsats.
OHSAS 18001 (ISO 45001) giver jer blandt andet mulighed for at:

  • Arbejde systematisk på at opnå forbedringer i jeres arbejdsmiljø og forebygge ulykker og hændelser
  • Få styr på hvilke forhold, der skal forbedres
  • Vise kunder, at I har fokus på arbejdsmiljøarbejdet og som minimum overholder lovkrav
  • Tiltrække kvalificerede medarbejdere
Blå auditmappe til arbejdsmiljøledelse